Akselerasjon

Rettlinjet bevegelse med konstant akselerasjon og
sirkelbevegelse med konstant fart.

Appleten skal først og fremst være et opplegg for å lære om akselerasjon. Det er lagt spesiell vekt på forståelse av fartsendring, retning og størrelse.

 

 

Bruk av knapper: