Coulombs lov og partikkelbaner.
Klikk to ganger i appleten. Det første klikket gir posisjon til elektronet/positronet, det andre gir endepunktet til hastighetsvektoren.

En ladet partikkel (elektron/positron) beveger seg i coulombfeltet fra et proton. Ved hjelp at to museklikk bestemmer vi posisjon og hastighet til partikkelen i et vilkårlig punkt i banen. Dette vil bestemme hva slags bane partikkelen må følge.
Av spesiell interesse:

1)    Se på kraften og hvordan den avhenger av avstand til protonet

2)    Energiforhold under en bevegelse. En del ekvipotensialflater kan vises.

Bruk av knapper: Velg først elektron/positron. Deretter to klikk i appleten.