Ladninger i bevegelse i inhomogent elektrisk felt.

Komme i gang: Klikk på "Klar" (to ganger hvis nødvendig), deretter på "Skyt".
Partikkelens startfart velges med museklikk i området rundt partikkelen.
Andre størrelser kan endres med glidere. Forklaring nedenfor.

Forklaring:
Kilden til det elektriske feltet er et kuleskall der ladningen ligger jevnt fordelt utover. Andre ladninger kan passere uhindret. På utsiden av kuleskallet har vi samme type felt som rundt punktladninger, mens innsiden har E = 0. Det betyr at ladninger på innsiden føler ingen elektrisk kraft, og den potensielle energien er konstant  og lik den potensielle energien på skallet.

Kuleradius, startposisjon for partikkelen og kulas posisjon kan velges med glidere.

Som partikkel kan velges elektron eller proton.

En liten advarsel: Nær kula kan farten bli så stor at beregningene blir unøyaktige. Det kommer da opp en advarsel, og energiloven blir "unøyaktig".

Appleten passer til:
-    Se på bevegelse i et inhomogent felt med vekt på krefter og energiregnskap.
-    Bli fortrolig med denne type potensiell energi.
-    Se på bunden/ubunden bevegelse (neg/pos totalenergi)
-    Se på spesielle typer bevegelse.

Forslag til kvalitative oppgaver:
-    Lag en bevegelse der den potensielle energien minker hele tiden.
-    Lag en periodisk bevegelse.
-    Lag en bevegelse med konstant potensiell energi.
-    Lag en bevegelse med null totalenergi. Hvordan ender denne bevegelsen?