Biler som skal kjøre ved siden av hverandre.

Se hvordan en rettlinjet bevegelse framstilles grafisk (a-t, v-t og x-t grafer). Appleten inneholder 10 oppgaver.

Appleten skal først og fremst være en trening i å se hvordan rettlinjet bevegelse framstilles grafisk. Her er både akselerasjon, fart og strekningsgrafer.
En rød og en blå bil kjører i samme retning. To hastighetsvektorer viser bilenes fart. Oppgavene er å få bilene til å kjøre ved siden av hverandre gjennom ca 5 sekunder.

Den røde bilen får en hastighet gitt i en v-t graf. Denne endres fra oppgave til oppgave.

For den blå bilen velges enten en a-t graf (velg en av fem) eller en x-t graf (velg en av fem).
Oppgaven løses ved å velge den grafen som korresponderer til den gitt v-t grafen. En prøvekjøring viser om valget er korrekt.

a-t graf og x-t grav velges ved å museklikke på den grafen som skal velges.

Bruk av knapper: