Elektrisk feltstyrke omkring punktladninger og
superposisjonsprinsippet.
Elektriske ladninger (røde og grønne kuler) trekkes inn  i et område der de plasseres (bruk musa: merk, dra og slipp).
Den elektriske feltstyrkevektoren i områdets midtpunkt vises. Ved flere ladninger vises også resultanten.
Ved å velge oppgaver fås det opp en elektrisk feltvektor som  skal skapes ved å plassere 1-4 ladninger i området.

Oppgaven er løst når den blå vektoren (resultanten) er lik den røde (oppgaven).

Ladningene fjernes fra området (markert ved  5 x 5 punkter) ved å trekke dem ut av området.

OBS!

Når avstanden  fra en gitt ladning inn til midtpunktet dobles, vil feltstyrken bli redusert til en firedel, siden E er omvendt proporsjonal

med kvadratet av avstanden. Dette kan kompenseres ved å velge en ladning som er fire ganger så stor. I praksis betyr dette at mange av oppgavene har flere løsninger
 

Smilefjes?

Dette kommer fram når en oppgave er løst. Har du mange forsøk på samme oppgave, så får du et surt fjes!