Elektrisk ladningsfelt rundt dipolantenne.

Stående bølger.

Velg punkt utenfor dipolen ved å klikke i appleten.

Appleten skal først og fremst være en trening i å forstå :

1)    Ladningsfordeling og strøm i en  dipolantenne.
2)    Hvordan ladninger i antenneelementene skaper et elektrisk felt rundt antennen.
 

Bruk av knapper:

Om fysikken:

Det elektriske ladningsfeltet er beregnet på en realistisk måte. Magnetfeltet mangler, og induserte elektriske felt er heller ikke med. Modellen er best i antennens nærområde der ladningsfeltet dominerer.