Elektromagnetisk planbølge.
Forklaring nedenfor.

En bølge er tilnærmet plan (plan bølgefront) dersom vi ser på bølgen langt fra kilden.

I animasjonen kommer en EM-bølge ut av en liten åpning (eller reflektor): lyseblå firkant i animasjonen.
 

Magnetfeltet (B, magnetisk flukstetthet) er framstilt som blå vektorer ved kilden og i et valgt plan (gul flate).

Det elektriske feltet (E, elektrisk feltstyrke) er framstilt som rød vektorer ved kilden og i et valgt plan (gul flate).
I tillegg er bølgebevegelsen for E tegnet som en sammenhengende kurve gjennom pilspissen av E (langs en "stråle").