Elektromagnetisk bølge i bølgeleder, TEm,n  modus.
Forklaring nedenfor.

Animasjonen viser kun det elektriske feltet

Bølgen gjennom bølgelederen kan sees i to snitt:

Det gule snittet ligger på tvers av bølgelederen.
 

Det lyseblå snittet ligger langs bølgelederen, parallelt med sidekantene.