Elektromagnetisk bølge i bølgeleder, TEm,n  modus.
Forklaring nedenfor.

Animasjonen viser kun det elektriske feltet
Det er lagt et snitt på tvers av bølgelederen. Det betyr at du ser bare snittet av en bølge, ikke hvordan den brer seg i bølgelederen.
Legg merke til at det elektriske feltet ved metallet enten er null eller står vinkelrett på metallflaten

Moduskoden:
TE betyr "Transverse Electric". Det elektriske feltet er vinkelrett på forplantningsretningen (som er langs bølgelederen).
Dette betyr igjen at den elektriske feltvektoren ligger i et tverrsnitt. Den har ingen komponent i bølgelederens lengderetning.

Det første tallet: Antall halvbølger  i horisontal retning.
Det andre tallet: Antall halvbølger i vertikal retning.

Det er lettest å telle langs metallflatene.