Elektromagnetisk bølge i bølgeleder, TEm,n  modus.
Forklaring nedenfor.

Animasjonen viser kun det elektriske feltet

Bølgen gjennom bølgelederen kan sees i to snitt:

Det gule snittet ligger på tvers i bølgelederen.

Det lyseblå snittet ligger langs bølgelederen, parallelt med sidekantene.

Du kan også velge å legge inn en reflektert bølge ved å velge en verdi på refleksjonskoeffisienten.

Der ligger tre knapper for å velge hvilken bølge du vil se: Fram/Reflektert/Sum (eller resultantbølge)