Elektromagnetisk planbølge.

Forklaring nedenfor.

Elektrisk felt: Vektorer.
Magnetfelt: Inn (rød farge)  eller ut (grønn farge) av skjermen.

Kort forklaring.
Bølgens elektriske felt ligger i skjermplanet, magnetfeltet her retning inn/ut.

Bølgens amplitude og frekvens kan endres.

To mottakerantenner kan velges: Pisk eller ramme (spole).
For rammeantennen kan også den magnetiske fluksen vises.

For begge antennene kan strøm (spenning) vises (meter med viser).

De største utfordringene gjelder rammeantennen:

-    Når snur strømmen?

-    Strømmen er avhengig av frekvensen. Hvorfor?

-    Hvorfor er situasjonen når strømmen er null?

-    Hvordan er situasjonen når strømmen er veldig stor?

Svarene finnes ved enten å se på det elektriske feltet, eller ved å studere magnetfeltet.