Refleksjon av E-felt i perfekt leder (metall).
Forklaring nedenfor.

Det elektriske feltet (E, elektrisk feltstyrke) er framstilt som svarte vektorer.

Vi ser på bølgen langs en linje (stråle) som treffer en metallflate.

Innfallsloddet og strålen definerer innfallsplanet, vist i rødt.

Innfallsvinkelen er vinkelen mellom innfallsloddet og strålen.

Vi ser på et viktig spesialtilfelle: Når bølgen treffer metallet, ligger E-vektor langs metallflaten.

Randkravet for metaller er E = 0 langs metallflaten. Den reflekterte bølgen vil alltid være i motfase til den innkommende i metallflaten,

slik at E-resultant (sum av E(inn) og E(refl)) alltid er null i metallet