Coulombs lov og elektrisk felt.

 Start med noen museklikk inne i appleten.

Appleten skal frst og fremst vre et opplegg for lre om elektriske krefter mellom ladninger og elektrisk feltstyrke omkring en punktladning.
 

Bruk av knapper: