Elastisk pendel: grafisk framstilling av svinging
m/ 5 oppgaver.

Forklaring: Se nedenfor

Appleten skal først og fremst være en trening i å forstå hvordan startposisjon og startfart påvirker svingingen.

Bruk av mus: For å bestemme startposisjon: Dra loddet med musa til ønsket posisjon.


Bruk av knapper og valglister: