Fasestyring av en resultantbølge.
Forklaring nedenfor.
Leif Fausa, sjøkrigsskolen

Når mange bølger overlagrer, er fasen til hver enkelt bølge avgjørende for hvordan resultantbølgen ser ut.

Vi ser på et antall bølgekilder med såkalt lineær fasegang. Det betyr at vi kan beskrive svingingen ved kildene slik:

Kilde nr 0 (en referanse):    E=E0sin(wt)

Kilde nr 1:                          E=E0sin(wt+f)

Kilde nr 2:                          E=E0sin(wt+2f)

Kilde nr 3:                          E=E0sin(wt+3f)

Kilde nr N:                          E=E0sin(wt+Nf)

Dette kan studeres ved enten å se på bølgetopper eller å se på elektriske feltvektorer (eller begge samtidig, men det blir nokså kaotisk).

Ser du på bølgetopper, så går resultantbølgen i den retningen der opphopningen av bølgetopper (konstruktiv interferens) skjer.

Ser du på E-vektorer, så vises kun den retningen som gir konstruktiv interferens (0'te orden).

Fasevinkelen Nf er vist i viserdiagram til venstre for bølgekildene.  f kan reguleres med glideknappen helt til høyre i appleten.