Introduksjon til begrepene elektrisk felt og elektrisk feltstyrke.
Sammenligning med gravitasjonsfelt og gravitasjonens feltstyrke.
Leif Fausa, sjøkrigsskolen

Klikk i appleten for å velge posisjon til masse eller ladning