Hastighetsfilter.

Oppgave:
Få partikkelen (proton/elektron) gjennom åpningen til høyre på figuren.
Innstillingene skal være slik at du får treff selv om du bytter partikkel.
Komme i gang: Trykk Klar-Skyt.
Forklaring under appleten.

Partikkelen beveger seg  i et elektrisk felt (E) mellom to kondensatorplater. Feltet har retning opp eller ned (du velger).
Her er også et fast, ikke stillbart magnetfelt B med retning inn i (skjerm-)planet.

Alle utskytinger gjennomføres med ønskede innstillinger først, deretter  Klar og Skyt.

Størrelser som kan innstilles før utskyting:
1)    E-feltets retning. Bruk knappen +/-
2)    Spenningen V mellom platene.
3)    Plateavstand d.
4)    Type partikkel, velg proton eller elektron.

Krefter:
Både den elektriske kraften og den magnetiske kraften vises under bevegelsen. Du finner fort ut hva som er hva.

Når du treffer åpningen er du kanskje blitt litt klokere.