Induksjon i en sløyfe som ligger rundt en spole.

Lenz lov. Faradays induksjonslov.

Induserte elektriske felt
Forklaring nedenfor.

Simuleringen viser tverrsnitt av en lang spole (grå sirkel). Magnetfeltet skapes av en vekselstrøm i spolen.

Røde kryss:    Magnetfelt i spolen, retning innover.
Blå prikker:    Magnetfelt i spolen, retning utover.

En sløyfe (oransje sirkel) er lagt rundt spolen.

Indusert elektrisk felt er vist som svarte vektorer.