Induksjon i en slyfe som ligger rundt en spole.

Lenz lov. Faradays induksjonslov.

Induserte elektriske felt
Forklaring nedenfor.

Simuleringen viser tverrsnitt av en lang spole (gr sirkel). Magnetfeltet skapes av en vekselstrm i spolen.

Rde kryss:    Magnetfelt i spolen, retning innover.
Bl prikker:    Magnetfelt i spolen, retning utover.

En slyfe (oransje sirkel) er lagt rundt spolen.

Indusert elektrisk felt er vist som svarte vektorer.