Elektromagnetisk induksjon.

Animasjon for å illustrere Faradays induksjonslov.
Forklaring nedenfor.

Et magnetfelt går gjennom en firkantet, flat spole. Fluksen er vist grafisk.
Den induserte spenningen vises under fluksgrafen.
En kan velge mellom 3 ulike tidsutviklinger av fluksen:

1)    Fluksen er konstant eller stiger jevnt (kalt "rampe")
2)    Fluksen har en sinusvariasjon.
3)    Spolen roterer med konstant vinkelhastighet.

For punkt 2) og 3) kan det velges tre ulike frekvenser. Den laveste frekvensen er best egnet for å se alle detaljer.

Strømretningen er vist ved spolen som røde piler.

Problemstillinger som kan belyses:

-    Hva menes med økende/minkende/konstant fluks?
-    Grafisk sammenheng mellom fluks og ems.
-    Å finne strømretning ved hjelp av Faraday.
-    Hvordan påvirker frekvensen den induserte spenningen?
-     Hvordan fluksen varierer gjennom en roterende spole.  
      Spolen er blå på "forsiden" og grønn på "baksiden".