Fluksendring og indusert spenning.

Appleten er en øvelse i Faradays induksjonslov. Den inneholder 3 oppgaver som kan løses med litt trening.
Forklaring nedenfor.

Du ser to tidsgrafer, en for fluks gjennom en spole/ledersløyfe, og en for indusert spenning.
Det tar ca et halvt minutt å lage en komplett graf, men du kan stoppe ved hjelp av Stoppknappen når du vil.

Når grafen er ferdig trykker du Stopp og Start for å fortsette.

Du styrer fluksen ved hjelp av 5 knapper: En for ingen endring, to for fluksøkning (Opp og OPP!) og to for fluksminking (Ned og NED!). Forskjellen mellom to opp-knapper er stigningstallet.

Det lønner seg å eksperimentere litt før du starter på oppgavene.

Tips: For at fluksen skal starte på null, må du trykke på Ingen endrign før stopp!

Når du velger en oppgave, kommer det fram en emsgraf. Oppgaven en å styre fluksen slik at emsen følger den oppgitte grafen (sånn noenlunde)