Induksjon ved spole.
En ledersløyfe er plassert rundt en strømførende spole, or vi ser på induksjon i denne sløyfa.
Forklaring nedenfor.

Spolen er plassert med spolens akse inn i skjermplanet, dvs vi ser på et snitt gjennom en vikling. Hvis du vi se en perspektivtegning, velg "Se spole".

Spolen fører en sinusformet strøm, som skaper et tilnærmet homogent magnetfelt inne i spolen. Magnetfeltet varierer med tiden som en sinusfunksjon. Vi neglisjerer magnetfeltet utenfor spolen.
Snittet gjennom spolen er vist som en blå ring. Magnetfeltet går inn/ut av skjermplanet etter en fargekode: Rødt betyr inn og grønt betyr ut.
Det induserte elektriske feltet ligger i skjermplanet og vises som vektorer.
Indusert strøm i sløyfa er vist som hvite, bevegelig prikker

Størrelser som kan varieres med glidere:    sløyfens radius og frekvensen.

En kan beskrive det som skjer både med og uten det induserte elektriske feltet (Valgboksen "Se indusert felt").

Appleten er tenkt benyttet til å se på følgende:

-    Magnetfluks, sinusvariasjon
-    Faradays induksjonslov med fortegn (se på økende minkende fluks osv)
-    Induserte elektriske felt
-    Induserte elektriske felt og spenning (hvorfor betyr ikke sløyfens radius noe?)
-    Hvorfor har frekvensen betydning på induksjonen?