Elektromagnetisk bølge i koaksialkabel.
Forklaring nedenfor.

Magnetfeltet (B, magnetisk flukstetthet) er framstilt som blå vektorer.

Det elektriske feltet (E, elektrisk feltstyrke) er framstilt som røde vektorer.

Magnetfeltet kan finnes (retning) ved å bruke høyrehåndsregelen for strømmen i senterlederen.

Det elektriske feltet går radielt utover/innover mellom senterleder og skjerm. Retningen er bestemt av fortegnet på ladningen i senterleder/skjerm.

Ved lave frekvenser er bølgelengden så lang at at vi ikke ser noen bølgebevegelse. Elektrisk ladning er da jevnt fordelt langs senterleder (og skjerm, med motsatt fortegn).

Alle snitt av bølgelederen har samme feltbilde. Bruk ExB (E kryss B) for å finne ut hvilken retning energien transporteres.

 

Ved høye frekvenser er bølgelengden så kort at vi kan se bølgebevegelsen. Lederne har ikke lenger jevn ladningsfordeling. Både ladning, strøm, spenning og de elektromagnetiske feltene utfører en bølgebevegelse.