Newtons 3. lov

Fire eksempler 

Appleten skal først og fremst være et opplegg for å forstå Newtons 3. lov. Derfor er det tegnet inn bare to krefter i hver situasjon, en kraft og en motkraft.
Eksempel 4 er så vidt innom Newtons 2. lov 

 

Bruk av knapper:

Forklaring til kraftvektorer:

Eksempel 1:        Blå: Kraft på fjær fra vogn
                          Rød: Kraft på vogn fra fjær

Eksempel 2:        Blå: Kraft på ball fra gulv
                          Rød: Kraft på gulv fra ball

Eksempel 3:        Rød: Kraft på satelitt fra planet
                          Rød: Kraft på planet fra satelitt

Eksempel 4:        Blå: Kraft på kasse fra gulv
                          Rød: Kraft på gulv fra kasse
                            Newtons 2. lov, anvendt på kasse:      Blå:      Kraft på kasse fra gulv
                                                                                      Svart:   Kraft på kasse fra jorda, dvs tyngden