Elektromagnetisk planbølge.
Se på E-felt, B-felt eller begge i en planbølge.

Kort forklaring nedenfor. Animasjonen gjelder i antennens fjernfelt (langt fra antennen).

Svarte vektorer:    Elektrisk felt.
Røde kryss:          Magnetfelt, retning innover.
Blå prikker:           Magnetfelt, retning utover.

Kryssene og prikkene er laget slik at feltverdien er avhengig av (proporsjonal med) størrelsen.

For å se på om frekvensen betyr noe, er det laget en egen glideknapp for å velge frekvens.