Refleksjon og transmisjon ved en grenseflate mellom to medier.

 

Se hvordan en bølge reflekteres/transmitteres ved en grenseflate. Grenseflaten kan flyttes ved å klikke i appleten.

Appleten skal først og fremst gi en visuell opplevelse av hva som skjer når en bølge går over i et medium med en annen bølgehastighet. Det oppstår da en reflektert bølge og en transmittert bølge.

Bruk av knapper :

Fysisk modell:

Som refleksjonskoeffisient er det benyttet r = (c1-c2)/(c1+c2)

c1 >c2: Overgang til mindre stivt medium med lavere bølgehastighet.   r  er positiv, reflektert bølge i fase med innkommende bølge i grenseflate.

            Eks: Bølge på streng som er knyttet til en mye tynnere/lettere streng.
            Eks: Bølge på streng med åpen ende (c2 = 0)

c1 < c2 Overgang til et stivere medium med større bølgehastighet. r er negativ, reflektert bølge i motfase med innkommende bølge i grenseflate.

            Eks: Bølge på streng som er knyttet til en mye stivere streng.
            Eks: Bølge på streng med festet ende (c2 = uendelig)

c1 = c2 :  r = 0

Formelen for r er en variant av refleksjon uttrykt ved mekanisk impedans: r = (Z2-Z1)/(Z2+Z1)