Refleksjon, plan elektromagnetisk bølge mot metallflate.

Forklaring, se nedenfor.

Forklaring:

En plan elektromagnetisk bølge treffer en plan metallflate (ideell elektrisk leder), og blir reflektert.
Vi ser på det elektriske feltet, og antar  planpolariserte bølge der feltvektoren svinger parallelt  med metallflaten.
For å få oppfylt randkravet, E = 0 i metallet, må den inn kommende bølgen og den reflekterte bølgen være i motfase ved metalloverflaten.

Dette kan du se på:
 

Bølgefrekvensen og oppløsningen i grafikken kan endres.

Spesielt viktige momenter: