Radar slot-antenne.

Kort forklaring: Det elektriske feltet inne i og foran antennen vises.
Elektriske ladninger i topp/bunnplaten vises som røde (positive) eller blå (negative) felt.
Sideflatene er ikke vist.
Velg bølge:
Vandrebølge:  Dette viser en tenkt situasjon der bølgen ikke reflekteres fra enden av bølgelederen.
Stående bølge: Viser den bølgen som oppstår som en overlagring av framgående og reflektert bølge (den reflekterende flaten er gul på appleten).
Anbefalt:
Se først på vandrebølger og stående bølger generelt, klikk på: http://surendranath.tripod.com/Applets/Waves/Twave01/Twave01Applet.html

Mer inngående forklaring nedenfor.

Den antatte modus i bølgelederen er TE1,0.  Den elektriske feltstyrken er da størst midt mellom sideflatene og står vinkelrett på bunn/topp flatene.
Feltstyrken avtar mot null mot begge sideflatene. Feltstyrken er vist langs midtlinjen i bølgelederen.
Når bølgen går gjennom bølgelederen, vil den påvirke ladningene i alle metallflatene  rundt bølgen. Det blir kompliserte mønstre, men feltet går fra pluss til minus slik at når feltvektoren peker med retning fra bunnplaten mot toppflaten, så er bunnplaten positivt ladet og toppflaten negativ ladet i dette området. Det blir også mest ladning der feltstyrken er størst, dvs der bølgen har topp eller bunn. Ladningene flytter seg når bølgen passerer; det betyr at det går strømmer i metallet. Strømmene er ikke vist.

Ved en stående bølge vil ladningene samle seg ved bukene (størst felt). Det ser ut som "tanker" av ladninger som i takt med bølgen blir tømt (utladet) og fylt igjen (omladet). Ved å lage en spalt mellom to slike ladningsansamlinger blir det etablert et elektrisk felt i spalten (fra pluss til minus), samtidig som det går strømmer rundt spalten (omladningsstrømmer). Dette er kjennetegnet på en elektrisk dipol.

Når bølgen går ut av åpningen, går den ut i alle retninger, men mest i den retningen som er vist. Bølgene fra ulike åpninger overlagrer og danner en resultantbølge.

"Start" og "Stopp" er lagt inn for å kunne se på stillbilder.