Sound Wave

Lydbølge, utslag og trykk, fortetninger og fortynninger
 

Se på sentrale begreper som likevekt, utslag y, amplitude A, fortetning/fortynning, trykk p, trykkamplitude pmax, frekvens f, stivhet i mediet B.
For mer forklaring: Se nedenfor