Spinnbevaring.

Se hvordan spinnet er bevart i et system som består av 2 deler. Fem eksempler.

Appleten skal først og fremst være en trening i spinnbevaring gjennom enkle eksempler.


Formler:    Spinnet beregnes enten fra L = I w eller L = r m v sin(f)
 

Totalspinnet finnes ved å summere spinnet fra de to delene. I tre av eksemplene er det to deler som kolliderer. Under kollisjonen overføres spinn fra den ene delen til den andre, men slik at totalspinnet er konstant (dvs at den ene delen får like mye spinn som den andre taper).

 

Bruk av knapper: