Tegning av utslag - tid grafer for en bølge.

(D-t graf/y-t graf/x-t graf)

Velg x-verdi ved å klikke i appleten.

Appleten skal først og fremst være en trening i å forstå sammenhengen mellom øyeblikksbilder av en bølge og tidsgrafer for svingingen i ett punkt i bølgen.
 

Begynn med å se på en bølgepuls, gå deretter over til sinusbølge.

Bruk av knapper:

Et lite tips:

For sinusbølger: Det er lett (ved å avlese verdier) å kontrollere at c = l f  (= l/T)    stemmer.

Bølgelengden er valgt som en fast verdi, 160 m.