Overlagring av bølger fra to kilder.

For å komme i gang: Velg bølger (blå, rød, sum).
Kilden til den røde bølgen plasseres ved å klikke på x-aksen

FORKLARING.

Generelt:
To kilder (blå og rød) lager hver sin endimensjonale bølge som beveger seg mot høyre uten demping. Bølgene overlagrer og danner en sumbølge (tegnet svart).
Sumbølgens amplitude avhenger av bølgenes faser, som er bestemt av avstanden mellom kildene (og eventuelle faseforskjeller mellom kildene). Kildenes posisjon kan velges uavhengig. Appleten egner seg spesielt godt til å se på sammenhengen mellom sumbølgens amplitude og antall bølgelengder mellom kildene (konstruktiv/destruktiv interferens). Det går fint an å se på de tre bølgene samtidig.

Gangforskjell:

Denne grafen illustrerer gangforskjellen dersom bølgekildene svinger i fase. Dersom det er en faseforskjell mellom bølgekildene, blir denne omgjort til en gangforskjell. Eksempel: En faseforskjell lik p blir gjort om til en gangforskjell på en halv bølgelengde.


Forslag til bruk av appleten i et klasserom:
-   Vise addisjon av to bølger (samme eller ulik frekvens),superposisjon,konstruktiv/destruktiv interferens
-   Vise konstruktiv interferens når gangforskjellen er et helt antall bølgelengder
-   Vise destruktiv interferens når gangforskjellen er et ulike antall halve bølgelengder
-   Bruke viserdiagram for å få fram faseforskjeller