Treghetsmoment (I),

eller rotasjonstreghet

Se hvordan plasseringen av masser i forhold til rotasjonsaksen bestemmer tregheten i systemet.

 

Appleten skal først og fremst være en trening i å forstå begrepet treghetsmoment.
En tynn stang påmontert to kuler settes i rotasjon ved hjelp av et lodd som er festet i ei snor. Snora er viklet rundt ei skive som er festet i stanga.

Bruk av knapper:

 

Et lite tips:

Endres kuleplasseringen etter at loddet har nådd gulvet, kan en se spinnbevaring.

En overraskelse til de som er kommet helt ned til denne linjen: Klikk i appletens nedre, venstre hjørne.