Tvungen respons

Et system utsettes for en periodisk kraft F(t)=Fm cos(wt)

Hvordan oppfører systemet seg?

Vi studerer system av masser, elastiske fjærer og dempeledd


Bruk av knapper og valglister:

Grafiske framstillinger:

Tips: Z er definert som Z = F/v,   Z er forholdet mellom kraft og fart.

Det gir:  v = F/Z.       Stor impedans gir derfor liten fart og dermed små utslag. Liten impedans gir stor fart og dermed store utslag. Ved resonans er Z = b. Ved liten demping blir utslagene voldsomme (resonans).