Tvungen respons m/flere resonansfrekvenser

Et system utsettes for en periodisk kraft F(t)=Fm cos(wt)

Hvordan oppfører systemet seg?

Systemet har to fjærer og ett eller to lodd (velg selv). Ingen dempeledd.

Vi studerer  ett lodd (eventuelt to) og to fjærer som er festet til en plate  som svinger med fast amplitude, 2.0 cm.


Bruk av knapper og valglister:

Grafiske framstillinger:

Impedans:
Impedansen er sett fra festepunktet mellom plata til høyre og høyre fjær.
Det betyr at impedansen er forholdet mellom kraften som virker her og hastigheten (i samme punkt).

Impedans = 0:    Dette skjer ved en egenfrekvens for systemet. Det trengs da ingen ytre kraft for å holde i gang svingingen. Systemet er ideelt uten demping.

Impedans = uendelig:    Dette skjer ved en eller to egenfrekvenser.