Vektorfelt i to dimensjoner (elektrisk felt)
Superposisjonsprinsippet anvendt for å finne
feltvektorene rundt en elektrisk dipol.

Klikk i appleten!!

Rød ladning:     Positiv
Grønn ladning:  Negativ
Leif Fausa, Sjøkrigsskolen