Grafisk framstilling av cosinusfunksjoner
m/ 5 oppgaver.

Forklaring: Se nedenfor

Appleten skal først og fremst være en trening i å forstå fasevinkler, men kan også brukes til å vise komplekse tall.

Bruk av knapper og valglister: