Summasjon av visere og stående bølger
Leif Fausa, sjøkrigsskolen

For å velge en x-verdi i bølgen:  Klikk i appleten ved den valgte verdien.