Wave Guide.
Bølgeleder, grunnleggende modi.
Forklaring nedenfor.
Når det gjelder bølger som reflekteres tilbake i bølgelederen, se på denne animasjonen.

Modellen er tenkt som en innføring i hvordan EM-bølger i en rektangulær bølgeleder ser ut (det elektriske feltet), dvs. bilder av grunnleggende modi.

Dette kan du gjøre (med innlagte knapper, valglister og glidere):