EM-bølger i bølgeledere, Geometri
TEm,0 modus
Forklaring nedenfor.
Leif Fausa, sjøkrigsskolen

Blå streker:        Bølgetopper

Røde streker:    Bølgebunner

Mellom to nabostreker (ulik farge) er det en halv bølgelengde.

De reflekterte bølgene går enten på skrå ned mot høyre eller på skrå opp mot høyre.

Den øverste delen av appleten viser et tverrsnitt av bølgelederen, den nederste bølgelederen sett ovenfra. Her svinger den elektriske feltvektoren inn/ut.

Legg merke til:

1. Langs sideflatene (metallflater) møtes bunner og topper. Resultanten er alltid null; et nodeplan.

2. Ved høyere modus er det også nodeplan i tillegg til sideflatene.

3. Avstanden mellom to topper i bølgemønsteret er ikke en frittromsbølgelengde.

4. Korte bølgelengder gir den største innfallsvinkelen og den beste forplantningen (mest mulig rett fram langs bølgelederen)

5. Ved å velge "Bølge 1"  og  "Se innfallsvinkel" er det enkelt å bestemme innfallsvinkelen (cosinus)