Wave Guide
Bølgeleder, TE(m,0) modi

Forklaring nedenfor.
Komme i gang: Finn glideknappen for frekvens og øk frekvensen.

En bølge i en bølgeleder kan framstilles som en sum av planbølger som går "sikk-sakk" mellom sideflater i bølgelederen.
I de modi som vi ser på, er det elektriske feltet  vinkelrett på topp og bunnflaten, og svinger parallelt med sideflatene.
Vi ser på en innfallende bølge mot den sideflaten som er lengst fra oss når vi ser på tegningen, og en reflektert bølge fra samme flaten. Bølgen som går i bølgelederen er summen av disse to (superposisjon).
Siden E = 0 i metallflater, må bølgene være i motfase ved en metallflate. For at bølgene skal være i motfase ved begge sideflatene, en det bare helt bestemte innfallsvinkler som er mulig.

Dette kan du se på:

Endre oppløsningen dersom det er nødvendig