Dieselelektriske anlegg


Hovedsakelig så består dieselelektriske fremdriftsanlegg på skip av dieselgeneratorer, som produserer strøm til tavle og fører videre til komponenter som thrustere, hotell, kraner og vinsjer. Men det er mange forskjellige systemer med flere andre komponenter enn de nevnte som fungerer bra til diverse formål.

Bilderesultat for ship

Eksempler på anleggFordeler og ulemper

 


Virkemåte


 

 

Hjem