Hvor går utviklingen?


Utviklingen går mer og mer mot miljøvennlige løsninger med hovedfokus på batteri og fornybareenergi kilder. I nær fremtid vil det kanskje være mulig å ha rene batteriløsninger ikke bare på ferger, men store tankskip også.

Her er en rekke eksempler med hovedfokus i fergebransjen, som viser dette:


MF Ampere


Type: Full elektrisk ferge
Oppgave: Passasjer- og kjøretøysferge
Eier: Norled
Beliggende: Norge
Verft: Fjellstrand (Norway)

 

Energilagringssystem ESS

Pakke: 160 x 6,5 kWh (fartøy) + 2 x 63 x 6,5 kWh (fastlandsstasjoner)

Kapasitet: 1,0 MWh (fartøy) + 2 x 410 kWh (fastlandsstasjoner)

 

Merknader: Fullskala elektrisk fremdriftssystem. Corvus ESS vil også gi husmakt og landbasert, avansert, flytende kjølt, hurtigladet energilagring. Dette er det første av en ny generasjon av svært effektive elektriske ferger.


Edda Frey


  Type: 149.8m Multi-Purpose Supply Vessel (MPSV)
           
Oppgave:
Nordsjø Offshore
            Eier: Østensjø Rederi
            Beliggenhet:  Haugesund, Norge
            Verft: Kleven (Norge)
 
            Energilagringssystem ESS
            Pakke:
84 x 6,5 kWh
            Kapasitet: 546 kWh

  Merknader: Siemens BlueDrive + C, som er en del av Østensjø Rederis miljøkonsept, Mindset, bruker variabel hastighet med optimal drift av dieselgeneratoren i
  kombinasjon med batterier for å redusere drivstofforbruket og utslippene betydelig.


Prinsesse Benedikte


  Type: Hybrid Ferge
            Oppgave: Passasjer- og kjøretøysferge
            Eier: Scandlines
            Beliggenhet: Rødby, Danmark
            Verft: Retrofit

  Energilagringssystem ESS
  Pakke:
252 x 6,5 kWh
  Kapasitet:
1,6 MWh

  Merknader:
Fremdriftssystem med lav hastighet i havnen og inkluderer huskraft.


MF Texelstroom


Type: Hybrid Ferge
                    Oppgave: Passasjer- og kjøretøysferge
                    Eier: TESO N.V. (Nederland)
                    Beliggenhet: Nederland
                    Verft:  LaNaval Shipyard (Spania)

Energilagringssystem ESS
                    Pakke:
252 x 6,5 kWh
                    Kapasitet: 1,6 MWh

Merknader: I tillegg til at den er drevet av en kombinasjonsmotor for diesel og gas, som er miljøvennlig, vil Texelstroom også ha over 700 kvadratmeter med solcellepanel
          for å redusere fartøyets avhengighet av fossile brensler. Batterikapasiteten vil bli brukt til å øke fremdriftseffektiviteten, og gjør det også mulig for designere å spesifisere
          mindre generatorer mens de fungerer som sikkerhetsspinnreserven. Det 135m lange fartøyet transporterer opptil 1.750 personer og 350 biler.

 

 

Hjem