Hva er kryptering

 

 

 

"Skjult tekst"

Symmetrisk kryptering

Asymmetrisk kryptering

 

-        Ordet kryptografi kommer fra gresk og betyr «skjult tekst». Kryptering innebærer at man koder informasjon på en slik Måte at kun den som kjenner koden kan lese informasjonen. Kryptering benyttes også for å autentisere( verferisere) Informasjon. For eksempel kan man benytte digitale signaturer for å bekrefte identiteten til en avsender av en e-post

Symmetrisk kryptering innebærer at det benyttes samme nøkkel til å låse ned og låse opp informasjon. Denne nøkkelen må utveksles mellom avsender og mottaker på en sikker måte.

Asymmetrisk kryptering kalles også offentlig nøkkelkryptering (public key). Man benytter et nøkkelpar: en privat og en offentlig nøkkel, som er matematisk relatert til hverandre. Den offentlige nøkkelen kan gjøres tilgjengelig for hvem som helst, og den private er kun kjent av nøkkelens eier. Selv om det er en matematisk sammenheng mellom de to nøklene, så kan ikke den ene utledes av den andre. Den offentlige nøkkelen kan fritt distribueres. Gyldighet og ekthet på den offentlige nøkkelen må imidlertid kontrolleres og administreres.

  Eksempel: Cæsar metoden    
  Bilderesultat for Cæsar siffer    
  Bilderesultat for symmetric crypto