Ingeniørfaglig prosjekt av Eirik Athammer

 

Introduskjon og sammendrag

Oppgave: «Konstruer din eigen båt i Freeship og analyser eigenskapane til båten».
Nederst på siden finner du både min Powerpoint presentasjon av oppgaven, i tillegg til den skriftlige innleveringen som er noe mer omfattende.

Målet med at jeg valgte denne oppgaven, var å prøve å konstruere noe jeg selv ikke hadde sett før, og dermed sette meg inn i en skrog-type som var helt ny for meg. Jeg tenkte først å lage en slags «ny» katamaran med 2 bulber i front av skipet, og med litt avrundet/sylinderformet «underskrog». Dette var noe jeg ikke hadde hørt eller sett noe om tidligere, og tenkte kunne være interessant å prøve å konstruere. Det jeg oppdaget etter at jeg begynte å lese i boken «multi-hull ships» (av Dubrovsky og Lyakhovsky), var at det skipet jeg tenkte å konstruere, allerede var utviklet! Denne typen skip kalles for SWATH-fartøy, og er en form for katamaran med en litt annerledes skrogfasong/skrogbunn. 

Bilderesultat for swath fartøy                                                Bilderesultat for swath ship

SWATH - “Small waterplane area twin hull” er en type katamaran som er konstruert for å minimere det volumet som er i kontakt med vannflaten. Ved å gjøre dette, blir fartøyet veldig stabilt både i høy sjø og ved høye hastigheter. Det meste av deplasementet i en SWATH er plassert under vannoverflaten, noe som gjør at skroget i vannflaten, blir mindre utsatt for kreftene som bølgene generer, samtidig som skipet for et veldig lavt tyngdepunkt. SWATH-fartøyer har både fordeler og ulemper. Med stort dekksareal, gode manøvreringsegenskaper og god robusthet til sjøs, er dette et meget allsidig fartøy. Dessverre er disse fartøyene meget kostbare blant annet på grunn av kompliserte kontrollsystemer og krevende vedlikeholdsrutiner. Dette er hovedgrunnen til at mange (inkludert meg selv) sjeldent får sett slike skip på nært hold.

 

Mitt skrogdesign

Skroget er 50 meter langt, 22 meter bredt og skal som sagt representere et SWATH-fartøy. Da jeg konstruerte dette skroget måtte jeg dele det inn i tre «lag». Sylinderne i bunn, hovedskroget, og «skroghuset» på toppen. Dette førte til at jeg ikke klarte å sette sammen alle lagene (faglærer Gisle klarte heller ikke å sette de sammen), som igjen gjorde at det ble «hull» i skroget. Jeg fikk derfor ikke opp dataene som fortalte om deplasement, dypgang, blokkoeffisient osv. Antar at deplasementet på denne båten vil ligge på som mye som rundt 1700-2000 tonn basert på lignede skrog i virkeligheten, og en aktuell blokkoeffisient ville vært lav mtp hvor lite volumdeplasement fartøyet har. Dette er noen av erfaringene jeg har gjort meg gjennom programmeringen i freeship.

nedenfor ligger bildene av skroget som jeg konstruerte i freeship.

 skroget sett forfraskroget sett fra babord sideskroget sett bakfra

Vedlegg:

Under ligger tre linker til videoer som viser hvordan SWATH fartøy beveger seg i vannet.
I tillegg ligger selve presentasjonen av prosjekte, og den skriftlige rapporten her.

Her er en video av det tyske SWATH-skipet «Duhnen», som blir brukt som transportskip av personell til offshore-båter. Duhnen er veldig stabil og kan opprettholde god fart i krevende farvann. I denne videoen ser vi litt av den gode stabilitet til slike skip i middels krevende havvann: https://www.youtube.com/watch?v=WsNWG2UY32o

I denne videoen ser vi hvordan et SWATH-fartøy går i vannet i forhold til et monoskrog. På denne måten ser vi de markante forskjellene i hvordan de to skipene bryter vannflaten: https://www.youtube.com/watch?v=w2gmOBk7RPU

I den siste videoen ser vi veldig godt hvordan et SWATH fartøy reagerer på ulike størrelse bølger i forhold til et monoskrog: https://www.youtube.com/watch?v=OYaRjrs_9s0

Den skriftlige rapporten: herPowerpoint presentasjonen av prosjektet: her