Morse  transmitter

LabVeiw program
Rapport
                               
Morsealfabetet er bygd opp ved hjelp av to signal, prikker og streker, og mellomrommet mellom signalene. En prikk er den minste verdien. En strek er lengden til tre prikker. Mellom hver signal, er det et mellomrom tilsvarende en prikk. Mellom hver bokstav er det tilsvarende en strek g mellom hvert ord er det et mellomrom tilsvarende syv prikker. Det internasjonale morsealfabetet bygget opp slik at de bokstavene som blir brukt mest i det engelske språket har den korteste lengde. For eksempel bokstaven e, som er den bokstaven som blir brukt mest i det engelske språket, blir skrivet som en prikksrg
Frontpanel
Blokkdiagram
  Besøk gjerne hjemmsiden til National Instuments

Eller se på eit program som leser morsekode