Brenselceller

Som Fremdriftssystem

Av Kristian Ohma

Bilderesultat for the future

 

Beskrivelse av oppgave

 Oppgaven jeg valgte gikk ut på at jeg skulle illustrere et enkelt brenselcellesystem og forklare dens virkemåte. Jeg skulle også se på fordeler/ulemper ved bruk av brenselceller i fremdriftssystem. Til slutt skulle jeg se på hvilke miljøgevinster brenselceller hadde. Bakgrunnen for valg av oppgave er fordi jeg er genuint interessert i hva fremtiden kan innebære, men også hvordan man kan bli mer miljøbevisste. Det er ikke til å legge skjul på at dersom mennesker ikke gjør tiltak for å redusere klimautslippene i verden, kan det få følger for verden. Dette er litt av begrunnelsen for valg av oppgave, da jeg mener man bør være bevisste på hva vi kan gjøre for en grønn fremtid.  

En brenselcelle er en elektrokjemisk celle som fremstiller elektrisk strøm direkte fra en reaksjon mellom oksygengass og hydrogengass, hydrokarboner eller alkoholer. Det finnes ulike typer brenselceller på markedet. I min rapport har jeg valgt å fokusere på Proton Exchange Membrane (PEM) brenselcelle. En brenselcelle består av tre deler. Disse er henholdsvis en anode, katode og membran. Det er en platinaplate som fungerer som et slags lag på hver sin side av membranen. I rapporten kan dere lese om hvordan en brenselcelle fungerer, i tillegg til at det blir beskrevet hvordan dette kan fungere som et fremdriftsmiddel. Fokuset er lagt på spesielt bil, da transportsektoren er er den største kilden til klimautslipp. Brenselcelle som fremdriftssystem vil også bli sett i sammenheng med forsvaret, da dette er relevant for våres del. Ikke nok med dette, men rapporten drøfter også fordeler og ulemper med brenselcelle som fremdriftssystem. Vil du ha mer informasjon og synes dette er verdt å ta en titt for. Ikke nøl, rapporter ligger under og venter på å bli åpnet. 

 

Illustrasjon av hvordan en brenselcelle fungerer

Bilderesultat for fuel cellsBilderesultat for hydrogen

For forklaring av dette bilde, sjekk ut rapporten min.

Dersom du har lyst å sjekke ut powerpoint presentasjonen min, kan du klikke her.

Dersom du har lyst å sjekke ut den skriftlige innleveringen min, kan du klikke her.