Velkommen


Oppgåva mi: Demonstrer solcellesystem og forklar virkemåten. Drøft muligheter for bruk i fremdriftssystem og som erstatning for andre energiforsyningar i militærutrustning.DokumentPresentasjonTilbake