Biologiske RenseanleggBiologiske renseanlegg er et genialt konsept for rensing av kloakk og annet forurenset vann

Annlegget er basert på en teknologi som dyrker en bakteriekultur som spiser opp forurensingen
Dette gjør at anlegget billig både i drift og vedlikehold
For tilbud eller mer informasjon klikk på linkene under

Rapport
Presentasjon
Ipec Miljø as