DRONER


Sivilt, militært og Forsvarets bruk av droner

Sivile droner
Eksperimentelle droner
Militære droner og historie
Forsvarets bruk av droner
Antidroneteknologi
Sammendrag


Oppgavefiler

Presentasjon                                                        Rapport
23.06.2017                                                            27.06.2017