Velkommen til Håkons websideMitt navn er Håkon Norheim og jeg har valgt å fordype meg i Forsvarets avtroppende og påtroppende snøscooter. På denne siden kan du lese om hvorfor jeg valgte temaet, kort om min bakgrunn og rapporten jeg har skrevet om temaet.      

Under ser du et bildet av meg hvor ene skia hoppa av under kjøring i desember 2016.

Presentasjonen
Valg av tema
Min bakgrunn
Rapporten